Saltar a continguts

Centre Bahá'í de Barcelona

Navegació

Menú principal

ORGANITZACIÓ

Centre Mondial Bahá'í Ampliar imatge Link
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

No hi ha clergat, ni treball pastoral o missioner professional en la Fe bahá'í. Bahá'u'lláh ha proporcionat una estructura per administrar els assumptes de la Fe mitjançant un sistema de consells triats a nivell local, nacional i internacional que els bahá'ís denominen Ordre Administratiu. Al nivell local i nacional, aquests consells es coneixen com Assemblees Espirituals.


El consell internacional és La Casa Universal de Justícia, que consta de nou membres i té la seva seu en el Centre Mundial Bahá'í a Haifa, Israel. Dotada per Bahá'u'lláh de l'autoritat per legislar en assumptes no específicament establerts en els escrits bahá'ís, la Casa Universal de Justícia manté a la comunitat bahá'í unida i disposada per atendre a les necessitats i condicions d'un món en constant estat d'evolució. La Casa Universal de Justícia és escollida cada cinc anys pels membres de totes les Assemblees Espirituals Nacionals del món.


Tota elecció bahá'í es realitza per votació secreta i pluralitat de vots. No hi ha candidats, nominacions o campanyes electorals. En les eleccions per als consells locals, són electors i elegibles tots els membres de la comunitat majors de 21 anys. Els òrgans de govern bahá'ís arriben a acords mitjançant una forma col·lectiva de prendre decisions denominada consulta, que procura aconseguir el consens comunitari mitjançant l'acostament de posicions, i no enfrontant unes amb les altres.

 

L'ordre administratiu bahá'í assenta els seus fonaments en l'Assemblea Espiritual Local, el cos de govern comunitari triat cada any en tota localitat on resideixen nou o més bahá'ís majors de 21 anys.

A l'abril de cada any, els bahá'ís adults de la comunitat es reuneixen per a l'elecció. Els que no poden assistir personalment poden votar per altres procediments. Després d'un període d'oració i meditació, cada creient escriu nou noms corresponents a les persones (ja es tracti de dones o homes)...

Mausoleu en Haifa que representa l'Ordre Administratiu Bahá'í

Les mateixes regles bàsiques que presideixen les eleccions i presa de decisions regeixen per al quefer dels consells bahá'ís de govern a nivell nacional i internacional. Els consells nacionals de govern, coneguts com Assemblees Espirituals Nacionals, es formen sempre que dins d'un país o territori determinat existeix una base suficient de comunitats bahá'ís locals.

A la seva elecció no es permet la presentació de candidatures, i està prohibit fer campanya. Els electors posen l'accent en la ...

Imatge de complement

El primer dia de cadascun dels 19 mesos Del calendari bahá'í, els membres de les comunitats locals bahá'ís es reuneixen per orar i consultar entre si i amb l'Assemblea Espiritual Local en una reunió anomenada la Festa de 19 Dies. És essencialment una trobada dels bahá'ís de la localitat disposada per a la germanor i la presa de decisions.

La part inicial d'aquesta trobada inclou la lectura de textos de la Fe bahá'í així com d'altres religions. Després d'ella hi ha generalment un període de ...

© Centre Bahá'í de Barcelona - (Les Corts) - Tel. 934399029 - bahaisdebarcelona@gmail.com