Saltar a continguts

Centre Bahá'í de Barcelona

Navegació

Menú principal

Què significa ser bahá'i?

LA VIDA BAHÁ'Í
"Ser un bahá'í significa, senzillament, estimar a tothom; estimar a la humanitat i tractar de servir-la; treballar per la pau i la germanor universal." ('Abdu'l-Bahá)

La pedra angular de la religió de Déu és l'adquisició de les divines perfeccions i la participació en els seus múltiples dons. El propòsit essencial de la fe i la creença, és ennoblir el ser interior de l'home amb els dons de gràcia que provenen de d'Alt. Si això no és obtingut, això en veritat constitueix la privació mateixa. És el turment del foc infernal. Per la qual cosa és d'incumbència de tots els bahá'ís, ponderar en els seus cors aquest assumpte tan delicat i vital perquè, a diferència d'altres religions, no es contentin amb el soroll, el clam, i el buit de la doctrina religiosa. No, més aviat, ells haurien de demostrar en cada aspecte de les seves vides aquests atributs i virtuts que neixen de Déu, i haurien d'elevar-se per distingir-se pel seu excel·lent comportament. Haurien de justificar el seu títol de bahá'ís pels fets i no pel nom. Un veritable bahá'í és aquell que lluita dia i nit per progressar i avançar en el camí de la superació humana, el més ardent desig del qual és viure i actuar en tal forma que enriqueixi i il·lumini al món, la font de la seva inspiració és l'essència de la virtut divina, la seva meta  en la vida és conduir-se de manera que això sigui la causa de progrés infinit. Únicament quan obtingui dots tan perfectes pot dir-se que ell és un veritable bahá'í. Perquè en aquesta santa Dispensació "la corona gloriosa d'edats i cicles passats" la veritable fe no és merament el reconeixement de la Unitat de Déu, sinó el viure una vida que manifesti totes les perfeccions i virtuts implícites en tal creença. ('Abdu'l-Bahá)

 

Imatge de complement
Imatge de complement
LLEIS DE CONDUCTA PERSONAL I PRINCIPIS MORALS

Bahá'u'lláh va ensenyar que cada ésser humà és "una mina plena de pedres precioses" que ni tan sols l'amo no coneix, i menys encara els altres, i que és de valor inesgotable. El propòsit de la vida és desenvolupar aquestes capacitats en benefici de la pròpia vida i també per al servei de la humanitat. La vida en aquest món, segons Bahá'u'lláh, és com la vida d'un nen al ventre de la seva mare: les facultats morals, intel·lectuals i espirituals que desenvolupi aqui un ésser humà amb l'ajuda de Déu, seran els "membres" i "òrgans" que necessitarà l'ànima per al seu propi progrés als mons més enllà d'aquest terrenal.
En conseqüència, la forma de vida que procuren conrear els bahá'ís és aquella que estimuli el desenvolupament personal. L'oració i meditació diària alliberen  l'ànima de les pautes condicionades i l'obren a noves possibilitats. Participant en projectes amb persones de diverses procedències destrueix prejudicis tradicionals. S'evita l'ús de l'alcohol o de drogues narcòticas, excepte quan siguin prescrites per raons mèdiques, perquè aquestes substàncies acaben aniquilant la ment. El mateix ocorre amb l'hàbit de la murmuració, que afebleix la confiança entre la gent i arruïna el clima d'unitat del que depèn el progrés humà. Els escrits de Bahá'u'lláh concedeixen gran importància a la institució de la família com a base de la societat humana. Se subratllen especialment la santedat del matrimoni, el reconeixement de la igualtat del marit i la dona i l'ús de la consulta.

 

© Centre Bahá'í de Barcelona - (Les Corts) - Tel. 934399029 - bahaisdebarcelona@gmail.com