Saltar a continguts

Centre Bahá'í de Barcelona

Navegació

Menú principal

LA FE BAHÁ'Í

Centre Mundial Bahá'í - Haifa (Israel)
LA FE BAHÁ'Í

La Fe Bahá'í és la més jove de les religions independents del món. El seu fundador, Bahá'u'lláh (1817-1892), és considerat pels bahá'ís com el més recent en la cadena de Missatgers de Déu que s'estén molt més allà del que recorda la història i que inclou a Abraham, Moisés, Buda, Zoroastro, Crist i Mahoma.

La idea central del missatge de Bahá'u'lláh és que la humanitat és una sola raça i que ha arribat el dia de la seva unificació en una societat global. Bahá'u'lláh va dir que Déu ha engegat forces històriques que estan destruint barreres tradicionals de raça, classe, credo i nació, i que amb el temps crearan una civilització universal. El principal desafiament al que s'enfronten els pobles de la terra és el d'acceptar el fet de la seva unitat i d'ajudar als processos d'unificació.

Un dels propòsits de la Fe Bahá'í és ajudar a fer possible aquesta resposta. Una comunitat mundial d'uns cinc milions de bahá'ís, representatius de la majoria de les nacions, races i cultures de la terra, treballa per portar els ensenyaments de Bahá'u'lláh a la pràctica. La seva experiència serà una font d'estímul per tots els que comparteixen la seva visió de la humanitat com una família global i de la terra com una sola llar.
 

ENSENYAMENTS BÀSICS DE BAHÁ'U'LLÁH

Bahá'u'lláh va ensenyar que hi ha un sol Déu i que les revelacions successives de la Seva voluntat a la humanitat han constituït la principal força civilitzadora de la història. Els agents d'aquest procés han estat els Missatgers Divins, als quals els homes veuen bàsicament com a fundadors de sistemes religiosos diferents, però el propòsit comú de tots Ells ha estat el de conduir a la raça humana a la maduresa espiritual i moral.

Actualment la humanitat està arribant a la seva maduresa. Això és el que fa possible la unificació de la família humana i la construcció d'una societat pacífica global.

Entre els principis que promou la Fe Bahá'í com a vitals per aconseguir aquesta meta figuren:

  • l'abandonament de totes les formes de prejudici.
  • assegurar a les dones plena igualtat d'oportunitats amb els homes.
  • el reconeixement de la unitat i relativitat de la veritat religiosa.
  • l'eliminació dels extrems de pobresa i riquesa.
  • aconseguir l'educació de tots.
  • la responsabilitat de cada persona de buscar la veritat independentment.
  • l'establiment d'una federació mundial.
  • reconèixer que la veritable religió està en harmonia amb la raó i la recerca del coneixement científic.

 

Imatge de complement
Ampliar imatge
© Centre Bahá'í de Barcelona - (Les Corts) - Tel. 934399029 - bahaisdebarcelona@gmail.com