Saltar a continguts

Centre Bahá'í de Barcelona

Navegació

Menú principal

Notícies

04/05/2015
El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa presenta un document sobre l’aportació social de les tradicions religioses

El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa ha presentat un document sobre l’aportació social de les tradicions religioses. El treball ‘L'aportació social de les tradicions religioses dins les societats obertes. Les religions com a capital sociocultural’ defensa que les institucions públiques i les comunitats religioses col·laborin en iniciatives socials. Aquest és el segon document elaborat pel Consell, que ha iniciat una col·lecció de treballs sobre matèries que afecten l'àmbit religiós i la seva expressió en la vida pública.

Reunió del CADR al Palau de la Generalitat Ampliar imatge

El treball proposa que les institucions públiques col·laborin en les iniciatives de caire social que impulsin les comunitats de creients de les diverses tradicions religioses quan afavoreixin el creixement humà i la defensa dels sectors més desafavorits, sempre amb respecte al caràcter imparcial i aconfessional de l’Estat. El document "L'aportació social de les tradicions religioses dins les societats obertes" consta de cinc parts: un context sociocultural i sobre la crisi del nostre món dóna pas a una segona part on es defineixen les tradicions religioses com a part del teixit sociocultural. El tercer bloc de l’informe exposa les tradicions religioses com a aportació sociocultural, tot destacant els elements més rellevants de les tradicions hinduista, budista, taoista, jueva, cristiana, islàmica, sikh i bahà’í amb el propòsit de fer més comprensius els fonaments i els ideals de cadascuna d’aquestes tradicions religioses. Seguidament, s’explica l’aportació social de les tradicions religioses per àmbits socials. El darrer capítol es reserva a la col·laboració entre institucions i tradicions religioses. Aquest és el segon document elaborat pel Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, que ha iniciat una col·lecció de documents sobre matèries que afecten l’àmbit religiós i la seva expressió en la vida pública. L’objectiu d’aquests textos és assessorar el Govern, fer recomanacions i indicar pautes d’actuació no vinculants per a una bona gestió de la diversitat religiosa. Aquesta col·lecció, també es dirigeix a la resta d’institucions públiques, El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa El Consell Assessor per a la Diversitat religiosa va ser creat el 2011 com a òrgan col·legiat assessor del Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb les funcions d’assessorar el Govern en l’àmbit religiós; proposar les actuacions o els plantejaments que consideri adequats en el marc de les relacions amb les diferents esglésies, confessions i comunitats religioses que duen la seva activitat a Catalunya, i assessorar i donar suport en les relacions de col·laboració o de cooperació que impliquin la participació del Govern o del Parlament de Catalunya en institucions de l'Estat o en organitzacions internacionals. Està format per onze membres experts no remunerats i el presideix el catedràtic Francesc Torralba.

Enllaç:  Accés al document 
© Centre Bahá'í de Barcelona - (Les Corts) - Tel. 934399029 - bahaisdebarcelona@gmail.com